Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Nicole Slegers-Verstappen

“Ik raad samenwerkingsverbanden aan om te beginnen met de module ondersteuning. Dit zorgt direct voor  resultaat en biedt mij inhoudelijke informatie. Ik kan nu direct per school en bestuur zien hoe we ervoor staan op het gebied van ondersteuning.”  

Nicole Slegers-Verstappen is werkzaam als directeur binnen het samenwerkingsverband (SWV) PO Weert-Nederweert. Hier werkt ze samen in een klein en hecht team. Onder het SWV vallen 5000 leerlingen onderverdeeld over 27 scholen. In 2018 is SWV PO Weert-Nederweert gestart met de samenwerking met Perspectief op School (POS) middels de inzet van de module ondersteuning. In 2021 is de samenwerking uitgebreid en is het SWV ook gestart met de modules kwaliteit en financiën van POS. Wij vroegen Nicole naar haar ervaringen met Perspectief op School.   

Waar is de samenwerking met POS begonnen?   
“Het SWV begon drie jaar geleden met één module (ondersteuning). Dit was ontstaan omdat elke school een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) had en er behoefte was aan eenduidigheid. De module ondersteuning met heldere SOP’s vanuit POS was hier het beste antwoord op. Vanuit de Schoolondersteuningsprofielen hebben we het gebruik van POS begin 2021 uitgebreid door ook in te zetten op de modules kwaliteit, financiën en bijbehorende opbrengsten.”  

Wat heeft het gebruik van jullie eerste module ‘ondersteuning’ gebracht?   
“De module ondersteuning brengt helder inzicht binnen ons SWV op het gebied van het dekkend aanbod van voorzieningen. Voorheen moest je hiervoor alle diverse SOP’s naast elkaar leggen om een vergelijking te maken. Dit kostte veel tijd, moeite en gaf weinig eenduidige resultaten. Door gebruik te maken van de module ondersteuning kunnen we nu gemakkelijk via de dashboards van POS zien waar we staan op de verschillende categorieën vanuit de SOP’s. Je kan via de module precies zien welke informatie besturen en/of scholen invullen en vervolgens doelgerichter focussen op opvallende resultaten. Het werken met de module ondersteuning heeft ons erg veel gebracht. De behaalde resultaten en oplossingen zouden we op een andere manier niet naar boven hebben gehaald!”  

Hoe ervaren scholen de module ondersteuning?   
“De bereidwilligheid vanuit de scholen om deel te nemen aan de module ondersteuning is groeiende. Het begon met de mening: het moet vanuit het SWV. Nu zie je dat er door het gezamenlijke invulmoment besef wordt gecreëerd binnen de scholen. De schoolbesturen zien dat het aanvullen van de data een daadwerkelijke meerwaarde brengt. Zo kunnen op basis van de data scholen worden vergeleken en wordt duidelijk waar we van elkaar kunnen leren en waar kansen liggen voor verbeteringen. Elke sessie brengt wel iets naar voren wat we anders niet hadden kunnen weten. Op deze manier werken we volgens een verhelderend plan met gezamenlijke doelen ter verbetering. De ervaren meerwaarde zorgt voor steeds meer draagvlak.” 

Waarom zijn jullie overgestapt van één naar meerdere modules?   
“De vraag naar meer modules ontstond toen we moesten nadenken over hoe we onze kwaliteit het beste in beeld konden krijgen en meetbaar konden maken. Ik had zelf, toen ik net directeur was, de vraag: hoe kunnen we de situatie in ons SWV inzichtelijk krijgen? We hadden voorheen namelijk helemaal geen jaarplan maar alleen een begroting. Hierdoor werd er niet echt gewerkt aan de hand van een kwaliteitszorgcyclus maar op basis van wat er in het verleden beschreven was. Er was dus sprake van weinig innovatie en verandering. Vanuit mijn ideologie die ik meenam uit het bedrijfsleven wilde ik meer uit mijn data halen. Na een  bijeenkomst met POS kwamen we erachter dat we ook verder uit konden breiden naar de module kwaliteit. Dit was een goed vertrekpunt waaruit we samen met POS verder konden groeien en ontwikkelen op het gebied van kwaliteitszorg: het stellen van doelen, het monitoren van resultaten en het cyclisch versterken van de kwaliteit van ons Passend Onderwijs. Kortom het meetbaar en bespreekbaar maken van onze doelen, om zo nog beter in te kunnen spelen op behoeftes van de scholen en schoolbesturen binnen ons SWV.” 

Waar willen jullie als SWV naar toe groeien met de nieuwe modules?   
“Ik zou ernaartoe willen groeien dat we gemakkelijker met een paar mensen een compleet beeld uit een systeem kunnen halen om vervolgens kwalitatieve gesprekken te kunnen voeren aan de hand van de data uit de verschillende modules. Hier zijn we nog wel wat zoekende in, met de SOP’s gaat het goed, maar met de module kwaliteit zie je ook dat POS hier zelf nog groeiende in is met de constante ontwikkelingen en verbeteringen van de dashboards en rapportages.”  

Een goed voorbeeld van de verbeteringen is het nieuwe KPI-dashboard dat POS heeft ontwikkeld op het niveau van het SWV ((klik hier) om meer te weten over de laatste ontwikkelingen van POS). Hiermee kan je als SWV in één oogopslag zien hoe je ervoor staat wat betreft je doelstellingen, je kengetallen en je financiën. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de SWV’s en POS verder versterkt door ook in 2022 gezamenlijk invulling te geven aan de toekomstige ontwikkelingen binnen het platform. 

Hoe ervaar je het werken met Perspectief op School en welke concrete resultaten zijn er behaald?   
“We hebben van begin af aan een goede samenwerking opgebouwd met POS. Ik heb het persoonlijk erg gewaardeerd dat er vanaf het begin veel contactmomenten waren en dat er werd meegedacht met onze werkwijze. Wij wisten destijds namelijk totaal niet waar we moesten beginnen. We zijn door POS aan de hand genomen en stap voor stap op ons huidige niveau terechtgekomen. Daarnaast is het erg fijn dat er vanuit POS bijeenkomsten worden georganiseerd zoals het Lerend Netwerk Passend Onderwijs, waarin er een contactmoment is met andere samenwerkingsverbanden. Zo kunnen we elkaar vanuit de praktijk daadwerkelijk verder helpen.”  

“Een ontwikkelpunt voor POS is dat ik de laatste tijd wat contact heb gemist tijdens het opstellen van het Jaarplan. Ik denk dat er vanuit POS binnen een kalenderjaar twee evaluatiemomenten kunnen worden georganiseerd waarin je kan bespreken waar je tegen aanloopt. Op deze wijze kun je samen nog beter scherp krijgen waar je als SWV naar toe wilt werken.”

Naar aanleiding van het bovenstaande ontwikkelpunt is binnen POS direct actie ondernomen. Vanaf 2022 wordt het aantal vaste contactmoment met de samenwerkingsverbanden uitgebreid. Daarnaast versturen we sinds oktober 2021  maandelijkse updates naar onze gebruikers met de laatste ontwikkelingen die plaatsvinden binnen het platform. Wil jij deze ook ontvangen, neem dan contact  met ons op! 

Wat zou je andere samenwerkingsverbanden aanraden bij het inzetten van Perspectief op School?   
“Wat wij als samenwerkingsverband hebben gedaan is met één module te beginnen. Op deze manier zorg je ervoor dat je de focus legt op  één specifiek onderdeel voordat je doorschakelt naar een volgende. Een fasering kan, afhankelijk van de situatie van het SWV, erg belangrijk zijn om elke module goed te implementeren. Door de tijd te nemen kan de ervaring van de meerwaarde van het gebruik worden vergroot. Als ik alle modules onmiddellijk was gaan combineren zonder dat ik wist wat  ik uit de inzet van POS wilde gaan halen, dan zou dat de helderheid van de opbrengsten niet ten goede zijn gekomen.

Kortom stapje voor stapje, met een helder doel voor ogen: integraal inzicht passend bij onze eigen behoefte. Het was voor ons dus goed om de afname van het aantal modules binnen een paar jaar op te bouwen, een proces waarin je elk jaar weer stappen zet. Zo bouw je ook het vertrouwen op binnen je eigen team om met de volgende modules aan de slag te gaan. Wel is het goed om er als SWV naar te streven uiteindelijk alle modules in gebruik te nemen. Van daaruit kan er pas echt een kwalitatief en inhoudelijk totaaloverzicht worden gecreëerd binnen je eigen regio.”