Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Onze partners

Toonaangevende en innovatieve organisaties in het onderwijsveld

Perspectief op School werkt samen met toonaangevende en innovatieve organisaties in het onderwijsveld. Hierdoor zijn we in staat om tijding in te spelen op de actuele ontwikkelingen en om specifieke expertise in te vliegen voor jouw vraag.

AVS

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. POS is gestart vanuit het initiatief Kind op de Gang van de AVS.
www.avs.nl

B&T

B&T ondersteunt en adviseert onderwijsorganisaties vanuit een breed veld aan expertise: organisatieadvies, interim-management, werving & selectie, academie en communicatiecollectief. B&T doet dit altijd 'met oog voor kinderen en leraren en verstand van processen en organisaties.' POS ondersteunt B&T daarbij met data. De kwaliteit van beleid wordt daardoor meetbaar en succesvolle strategie inzichtelijk.
www.vbent.org

BMC

BMC draagt bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. BMC voert onderzoeks- en adviesopdrachten uit binnen het Sociaal domein en domein Jeugd en onderwijs, werkt domeinoverstijgend aan de opgave Optimale ontwikkelkansen voor kinderen en biedt ondersteuning bij de implementatie van verbeteringen in beleid en uitvoering.

www.bmc.nl

Grippa

Grippa staat voor Grip op Passend Onderwijs. In dit programma worden de onderwijsarrangementen en TLV's binnen het eigen bestuur en/of samenwerkingsverband overzichtelijk in kaart gebracht. Daarnaast is mogelijk om binnen Grippa Ontwikkelingsperspectieven en Arrangementen op te stellen en thuiszitters te registreren. Grippa beschikt over een interen mail systeem waarmee u veilig met andere gebruikers van Grippa berichten kunt uitwisselen.
www.grippa.nl

Infinite Financieel

Infinite Financieel helpt bestuurders, controllers en andere financieel specialisten in het onderwijs de bedrijfsvoering en het financieel management op orde te brengen en te houden. Zij koppelen vakbekwaamheid aan kennis van het onderwijs: ”Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs”. POS ontwikkelde in samenspraak met hen de module Financiën en koppelt aan hun begrotingsmodel om samenwerkingsverbanden een benchmark van de begroting te leveren.
www.infinitebv.nl

Nationale Onderwijs Monitors

Nationale Onderwijs Monitors (NOM) is het monitoring platform waar Perspectief op School gebruik van maakt. Het integreert diverse stand-alone apps in één cloud-based omgeving. Een survey app om vragenlijsten te verzenden, een datawarehouse met voorgestructureerde data en een rapportage en dashboard app voor de visualisatie van informatie.
www.nationaleonderwijsmonitors.nl

Onderwijs Innovatie Groep

Onderwijs Innovatie Groep (OIG) helpt organisaties een data gedreven cultuur vorm te geven. Onder de naam Nationale Onderwijs Monitors (NOM) bieden we een generiek cloud-based monitoring platform voor data gedreven inzichten. Onze consultants helpen mensen om deze inzichten in te zetten en in dagelijkse routines in te bedden.
www.oig.nl

Onderwijs Transparant

Onderwijs Transparant biedt een digitaal platform dat speciaal ontwikkeld is voor samenwerkingsverbanden, besturen en hun scholen, en gemeenten. Met de 1Loket-module bieden wij samenwerkingsverbanden ondersteuning voor het proces rond aanvragen en toekenning van extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs. Deze module is dé administratieve basis voor alle onderwijsondersteuningsvragen voor PO en VO. Werkprocessen en communicatie wordt hiermee veilig, privacybestendig en efficiënt geregeld tussen scholen, samenwerkingsverbanden en aanbieders van extra zorg en onderwijs.
www.onderwijstransparant.nl

Sardes

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Sardes is betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding en brengt wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar. POS en Sardes werken samen rondom het inzichtelijk maken van het niveau van (basis)ondersteuning en de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs.

www.sardes.nl

TripleWict

TripleWict bedient met haar applicaties het onderwijs op
de kwetsbare breukvlakken in de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van
kinderen. Via de LDOS applicatie van TripleWict hebben scholen, besturen en
samenwerkingsverbanden op elk gewenst moment een overzicht van de gegevens over
arrangementen, TLV’s en thuiszitters.
www.triplewict.nlContact

Wil je meer informatie of weten wat Perspectief op School voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 06-23267161 of stuur een e-mail naar info@perspectiefopschool.nl.

Contact opnemen ▸