Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze partners
 • onze klanten
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze partners
 • onze klanten
 • over ons
 • contact
 • inloggen

POS volop in ontwikkeling!

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een aantal verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen binnen ons platform. Deze zullen we na de kerst, begin 2022 lanceren. Met deze vernieuwing maken we ons aanbod in dashboards en rapportages nog uitgebreider en kunnen we op meerdere niveaus nog beter aansluiten. Wat komt eraan?

POS: KPI-dashboard
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan een update van ons KPI-dashboard. In dit dashboard worden de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) vanuit de verschillende dashboards overzichtelijk (in één totaalbeeld) gepresenteerd. De indicatoren zijn gebaseerd op de thema’s die bij alle samenwerkingsverbanden spelen. Voor elk van de thema’s zijn zowel inhoudelijke als financiële indicatoren opgenomen. Op deze wijze wordt inzichtelijk welk effect de inzet van de financiële middelen hebben gehad op de inhoudelijk indicatoren. De KPI’s zijn geclusterd per POS module: ondersteuning, kwaliteit en financiën. Voor elke indicator wordt de huidige, de vorige en een vergelijkingsscore getoond.

Nieuw na de kerst verwacht

Gespreksrapport op bestuur en regio niveau.
Naast het gespreksrapport op schoolniveau komt er een gespreksrapport op bestuur- en regioniveau beschikbaar. Deze gespreksrapportage ondersteunt bij het voeren van de relevante dialoog over de resultaten passend onderwijs onderbouwd met verschillende datagedreven inzichten. Denk hierbij aan kengetallen, afspraken ondersteuning, inzet financiële middelen, verwijzingen, deelnamepercentage en thuiszitters. Vanuit het gesprek kun je met elkaar conclusies trekken voor vervolgstappen; wat gaat goed en willen we versterken en wat kan beter en willen we verbeteren?

Dashboards op bestuur en regio niveau
Momenteel biedt POS via het bestuur account dashboards die inzicht bieden in de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden en de afspraken over de basisondersteuning. Daarnaast worden nu ook dashboards beschikbaar gemaakt die je zicht geven op de deelname- en verwijzingspercentages en de inzet van de extra ondersteuning. Op deze wijze kun je na de kerst ook op bestuur- en regioniveau je gegevens nader analyseren om van hieruit een volgende stap te maken in het versterken van passend onderwijs.

Module plannen en rapporten
Ook in het onderdeel 'Plannen’ zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo heb je vanaf begin volgend jaar de mogelijkheid om een rapportage van je jaarplan, je speerpunten en je doelen te genereren. In deze rapportage wordt de inhoud van het (jaar)plan gepresenteerd. Het plan is opgebouwd uit speerpunten. Per speerpunt zijn doelen gesteld die men wil bereiken. Daarvoor zijn activiteiten gepland, gericht op de realisatie van deze doelen.

Dit rapport geeft antwoorden die in te zetten zijn in elke fase van de kwaliteitszorgcyclus en naadloos aansluiten op de drie BKA’s vanuit het vernieuwde toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

1. BKA 1: Plan (opstellen en bespreken van het plan)

a. Wat zijn mij speerpunten en doelen?

b. Hoeveel middelen heb ik begroot voor speerpunten en doelen?

2. BKA 2: Do (tussentijdse evaluatie en bijsturen)

a. Wat is de voortgang op mijn doelen?

b. Wat is de uitputting van mijn begroting?

3. BKA 3: Check (evaluatie/verantwoording)

a. Heb ik mijn doelen behaald?

b. Ben ik binnen begroting gebleven?

Een nieuw jaar vol nieuwe ontwikkelingen
POS staat met de beschreven ontwikkelingen al weer in de startblokken voor 2022. Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of wil je weten wat de ontwikkelingen binnen POS voor jou betekenen en hoe ze je verder kunnen helpen om passend onderwijs binnen jouw SWV te versterken? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon binnen POS of met Olof Craenen via 06-15841114 of olof.craenen@perspectiefopschool.nl.