Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Terugblik LNPO | ‘’Projectmatig en cyclisch werken met de jaarplannen in POS’’

Afgelopen week vonden er twee sessies van het Lerend Netwerk Passend Onderwijs (LNPO) plaats, waarbij we het thema ''Projectmatig en cyclisch werken met de jaarplannen in POS Monitoring''', centraal stelden. Wij vonden het erg waardevol om samen met een gevarieerde groep deelnemers boeiende gesprekken te voeren over elkaars visie en uitdagingen die iedereen tegenkomt op dit gebied. Tijdens de sessies hebben Susanne Bekkers en Eline van Zuijdam van samenwerkingsverband Munio uitgebreid hun praktijkervaringen en inzichten gedeeld. Heel erg bedankt voor deze waardevolle input!

Afgelopen week vonden er twee sessies van het Lerend Netwerk Passend Onderwijs (LNPO) plaats, waarbij we het thema ''Projectmatig en cyclisch werken met de jaarplannen in POS Monitoring''', centraal stelden. Wij vonden het erg waardevol om samen met een gevarieerde groep deelnemers boeiende gesprekken te voeren over elkaars visie en uitdagingen die iedereen tegenkomt op dit gebied. Tijdens de sessies hebben Susanne Bekkers en Eline van Zuijdam van samenwerkingsverband Munio uitgebreid hun praktijkervaringen en inzichten gedeeld. Heel erg bedankt voor deze waardevolle input!

Gedurende de sessie zijn er verschillende deelonderwerpen naar voren gekomen, zoals hoe samenwerkingsverbanden hun kwaliteitszorgcyclus kunnen vormgeven met inbreng van de scholen, op welke manieren we dialogen aan kunnen gaan met scholen over hun doelen en ambities en hoe we een gevoel van eigenaarschap bij scholen kunnen stimuleren bij het werken met jaarplannen. Deze onderwerpen vormden de leidraad voor boeiende uitwisselingen van ervaringen en inzichten.

Het was mooi om te zien dat de deelnemers actief betrokken waren bij het thema van dit LNPO met een continue stroom van vragen, waardevolle ervaringen en nuttige adviezen. Als POS zijn we trots om een platform te bieden voor deze kennisdeling en samenwerking voor en tussen samenwerkingsverbanden.

Wil jij deelnemen aan het volgende LNPO? Houd dan onze website of LinkedIn-pagina goed in de gaten voor onze evenementen!