Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

POS sluit aan bij De Staat van het Onderwijs

Vorige week woensdag was het de dag van de presentatie van De Staat van het Onderwijs 2024. Veel websites en kranten hebben er al over geschreven, want er werd zoals ieder jaar weer met zorgwekkende cijfers gegooid zonder deze binnen de context te duiden. Naast de cijfers over onder andere kwaliteit blijft er volgens de Inspectie van het Onderwijs ook op het gebied van passend onderwijs genoeg werk aan de winkel. Hiervoor zijn in De Staat van het Onderwijs ook meerdere aanbevelingen opgenomen. Als Perspectief Op School zijn we er voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen en bieden wij diensten en oplossingen aan die kunnen bijdragen aan het verbeteren van aanbevelingen die naar voren zijn gekomen. (Deze kun je lezen in het nieuwsartikel.)

Vorige week woensdag was het de dag van de presentatie van De Staat van het Onderwijs 2024. Veel websites en kranten hebben er al over geschreven, want er werd zoals ieder jaar weer met zorgwekkende cijfers gegooid zonder deze binnen de context te duiden. Naast de cijfers over onder andere kwaliteit blijft er volgens de Inspectie van het Onderwijs ook op het gebied van passend onderwijs genoeg werk aan de winkel. Hiervoor zijn in De Staat van het Onderwijs ook meerdere aanbevelingen opgenomen. Als Perspectief Op School zijn we er voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen en bieden wij diensten en oplossingen aan die kunnen bijdragen aan het verbeteren van onderstaande aanbevelingen die naar voren zijn gekomen.

Aanbevelingen Staat van het Onderwijs 2024:

 • Samenwerkingsverbanden: concretiseer afspraken in het ondersteuningsplan, met name over de basis- en extra ondersteuning, de procedures en criteria voor toelating tot het gespecialiseerd onderwijs en het beleid voor de terugplaatsing naar het regulier onderwijs.
  POS helpt hierbij door SWV’s te ondersteunen bij de strategische trajecten.

 • Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen: benut de kansen voor het bieden van maatwerk binnen het dekkend netwerk van voorzieningen.
  POS biedt inzicht in het dekkend netwerk met het Monitoringsplatform en de Ondersteuningswijzer

 • Schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden: verbeter het zicht op de bereikte resultaten van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
  POS houdt deze leerlingen in beeld met TOP dossier school & TOP dossier SWV

 • Scholen: verbeter de kwaliteit van de extra ondersteuning met het opp als sturend instrument.
  POS biedt een digitaal opp aan via TOP dossier school

Ook ondersteunt POS bij onderstaande punten uit De Staat van het Onderwijs:

 • Verantwoording door besturen over bereikte resultaten moet beter.

 • Meer en betere evaluatie extra ondersteuning nodig.

 • Stellen van doelen in opp kan beter: concreet, meetbaar en ambitieus.

 • Opp’s voldoen vaak niet aan wettelijke eisen.

 • Ook kwaliteit opp’s laat te wensen over.

 • Kwaliteit extra ondersteuning op veel scholen onvoldoende.

Laten we niet vergeten dat er al heel veel mooie stappen zijn gezet op de weg naar passend en inclusief onderwijs. Willen jullie als SWV, schoolbestuur of school op bovenstaande aanbevelingen en punten inspelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, want wij denken graag met jullie mee.