Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

LNPO 28 november & 30 november: Schrijf je kosteloos in!

Eind november organiseren we weer twee nieuwe sessies van het Lerend Netwerk Passend Onderwijs. Het Lerend Netwerk Passend Onderwijs is geboren uit de vraag van directeuren, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers van samenwerkingsverbanden (SWV’s) om in gesprek te gaan met collega’s en experts over specifieke thema’s. Het thema van deze bijeenkomst is ‘‘Meetbare en merkbare indicatoren formuleren om, aan de hand van data, de voortgang op de doelstellingen van het SWV te monitoren’’.

Meetbare en merkbare indicatoren, wat zijn dat? En hoe formuleer je deze om zo de voortgang op de doelstellingen van het SWV te monitoren? Tijdens het Lerend Netwerk Passend Onderwijs gaan we op een laagdrempelige wijze met elkaar in gesprek over dit actuele onderwerp tijdens twee digitale sessies.

De wettelijke taak van het samenwerkingsverband is om iedere vier jaar het ondersteuningsplan vast te stellen. Binnen het OSP vertelt het samenwerkingsverband meer over de droom, visie, ambities, speerpunten en doelen en hoe zij dit willen realiseren samen met het netwerk. Een plan wil je kunnen uitvoeren, bijstellen en evalueren om uiteindelijk de volgende stap/koers te kunnen bepalen. Maar hoe maak je het OSP nou meetbaar en merkbaar? Dit doe je door aan je speerpunt, doel of activiteit een indicator te koppelen. Maar wat zijn nou concrete, goede, merkbare en meetbare indicatoren als het bijvoorbeeld gaat over een speerpunt als Inclusief Onderwijs?  

POS werkt inmiddels samen met 77 samenwerkingsverbanden om onder andere hun strategie meetbaar en bespreekbaar te maken aan de hand van merkbare en meetbare indicatoren gekoppeld aan de speerpunten en doelstellingen. Daarbij zien we dat er vooral nog veel uitdagingen/vraagstukken liggen op het gebied van de bijdrage aan het jaarplan door de schoolbesturen en scholen. Want hoe kan je schoolbesturen en scholen laten bijdragen aan de gezamenlijke speerpunten en doelstellingen? En draagt deze inzet ook bij aan de strategische doelen die je als SWV, samen met het netwerk, hebt vastgelegd in het OSP en in de jaarplannen? We zien rondom dit thema een duidelijke behoefte bij SWV’s om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Wij leveren hier graag onze bijdrage aan door de organisatie van het Lerend Netwerk Passend Onderwijs.

Heb jij vragen, ideeën of ervaringen over meetbare en merkbare indicatoren? Meld je dan nu aan!

Er zijn twee mogelijke data om aan te sluiten: 28 en 30 november. Wanneer je het leuk vindt om aan te sluiten, geef je je dus op voor één van beide data. Tot bij het LNPO!