Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Joris Elbers

Joris Elbers (45) is al zijn hele leven werkzaam in het onderwijs. Hij is voormalig bestuurder van het samenwerkingsverband PO 30 06, waar zestien schoolbesturen onder vallen en zo’n 100 scholen – waarvan vijf scholen voor speciaal onderwijs en drie scholen voor speciaal basisonderwijs. Wij vroegen Joris over zijn ervaringen met Perspectief op School en hoe POS helpt bij het inzichtelijk, meetbaar en bespreekbaar maken van passend onderwijs.

De twee uitdagingen van het SWV

“Wij merken met veel stukken en verplichtingen voor besturen en scholen - die er zijn vanuit het ministerie en het samenwerkingsverband - dat ze worden opgeleverd, afgevinkt en dan ergens verdwijnen in de kast. Dit laatste past niet bij onze visie als samenwerkingsverband. Wij hebben ervoor gekozen om het ondersteuningsplan tot de kern van de koers te maken die wij de komende vier jaar als samenwerkingsverband samen met alle stakeholders willen varen. Dit ondersteuningsplan hebben we vervolgens in Jip en Janneke-versie uitgewerkt met daarin acht speerpunten met daarin duidelijke en meetbare doelen die we als samenwerkingsverband willen bereiken in plaats van een 80-pagina dik boekwerk. Want we vinden dat het ondersteuningsplan moet leven. Vandaaruit hebben we een jaarplan gemaakt op één A3. Hier staan al onze doelen voor de komende anderhalf jaar. Dit hebben alle scholen gekregen, dit is wat we doen. Zo gaan de doelen van het ondersteuningsplan leven.”

“De tweede uitdaging die we hebben betreft het stuk financiën en kengetallen. We kwamen erachter dat er weinig transparantie was over welke middelen beschikbaar zijn, hoe ze worden uitgegeven en welk effect de inzet van deze middelen heeft. Financiën was niet gekoppeld aan het aanbod van ondersteuning en de mate waarin ons netwerk dekkend is. Er was daardoor geen duidelijke en transparante koppeling tussen de doelen uit het ondersteuningsplan, de kengetallen, de kwaliteit en de inzet van de financiële middelen voor alle professionals in het werkveld. Ook de verbinding tussen het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, de koers van de aangesloten besturen en de schoolondersteuningsprofielen van de scholen is hierin erg belangrijk. Pas als die koppeling zichtbaar wordt gemaakt tussen de speerpunten en doelen uit het ondersteuningsplan, de inzet van financiële middelen en het aanbod aan ondersteuning op de scholen, kun je met elkaar gaan sturen op wat doen we nu en heeft het zin.”

‘We vinden dat het ondersteuningsplan moet leven’

Waarom heb je gekozen voor POS?

“Met Perspectief op School zagen wij de mogelijkheid om het aanbod van ondersteuning en het dekkend netwerk (via het schoolondersteuningsprofiel), de financiële middelen en de kengetallen met elkaar te koppelen. Dat geeft enerzijds inzicht in welke speerpunten en doelen relevant zijn en laat anderzijds zien waar we staan in het bereiken van die doelen. Dit inzicht levert vervolgens de input om met elkaar het gesprek te voeren. Zo heb je inzichtelijk waar je het met het netwerk over wilt hebben en waarom. Het ondersteuningsplan, de kengetallen en de schoolondersteuningsprofielen veranderen zo van papierenboeken in levende documenten. Het is de basis voor het inhoudelijke gesprek. Dit is de reden dat wij destijds voor POS hebben gekozen.”

Implementatie van POS

Samen met onze adviseurs begeleiden we de implementatie van POS bij onze klanten. Behalve dat gegevens zo optimaal kunnen worden ingezet voor in dit geval SWV PO 30 06, helpt dit ook om binnen een samenwerkingsverband het gesprek aan te gaan.

“Je moet de tijd nemen voor de implementatie, maar het zorgt binnen een bestuur wel voor mooie gesprekken. Er worden onderwerpen besproken en dingen, die je anders niet zou weten, worden op tafel gelegd. Dat zorgt voor inzicht en vind ik, net als het koppelen van kengetallen, financiën en ondersteuningsaanbod, de grote meerwaarde van POS. Wat mij betreft kies je dus voor het platform POS in combinatie met de begeleiding. Ik vind het een pluspunt om op deze manier het gesprek binnen het samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan.”

Zou je POS aanraden?

“Ik zou POS, als je het in de hele breedte gebruikt, zeker aanraden. Hiermee bedoel ik dat je alle drie de modules binnen POS gebruikt: kwaliteit, ondersteuning en financiën. Daarnaast raad ik iedereen aan om ook écht de tijd te nemen om het platform te implementeren. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik het gesprek voeren over de resultaten en het invullen van de verschillende onderdelen al heel waardevol, misschien nog wel waardevoller dan de eerste resultaten die je direct uit POS haalt. Verwacht niet dat het eindresultaat er meteen volledig is, zie de weg daarnaartoe als het faciliteren van het inhoudelijke gesprek.”

Als je het aan Joris vraagt, is POS hét instrument dat samenwerkingsverbanden helpt om het gesprek aan te kunnen gaan met het netwerk en vooral ook dezelfde taal te spreken. Het is belangrijk dat je vragen en indicatoren op dezelfde manier interpreteert en beantwoord, zodat je als samenwerkingsverband een goed beeld krijgt en de scores goed in kaart worden gebracht. Daarbij helpt POS bij het inzichtelijk maken en monitoren van je doelen, zodat je ook tijdig kunt bijsturen en daarmee de juiste keuze maakt naar de toekomst.

Heb je nog een advies dat je andere samenwerkingsverbanden zou willen meegeven?

“Ja, ik zou andere samenwerkingsverbanden mee willen geven dat ze de implementatie van een instrument als POS gebruiken om met elkaar het gesprek te voeren over de doelen, de kwaliteit, de ondersteuning, de financiën en hoe dat bijdraagt aan de realisatie van passend onderwijs. Dit is niet binnen één jaar gerealiseerd, maar het gesprek erover levert al heel veel op. In de volgende fase heb je een heel mooi dashboard met resultaten, dat steeds opnieuw het uitgangspunt is om samen met het netwerk hetzelfde gesprek te voeren en samen onze gezamenlijke doelen te halen.”