Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Trudy Creemers

Trudy Creemers heeft veel ervaring in de sector van het passend onderwijs en kent het veld waarin de samenwerkingsverbanden opereren. Zo is zij transfercoach en voorzitter van de commissie toelaatbaarheid bij SWV VO Brabantse Wal. Daarnaast is Trudy sinds drie jaar verantwoordelijk voor het (kwaliteit)beleidsplan bij samenwerkingsverband SWV Portvolio als beleidsmedewerker kwaliteit. Sinds 2018 ondersteunt Perspectief op School haar met het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid in de regio Tilburg. Wij vroegen Trudy naar haar ervaring met Perspectief op School.

“In 2017 ben ik aan de slag gegaan bij Portvolio. Aanvankelijk ben ik vooral heel erg op zoek gegaan naar wat er van belang en passend is in deze regio. Ik heb toen het kwaliteitsbeleid vormgegeven en ben gaan praten met partners om te kijken of er tools waren waar wij gebruik van konden maken. Naar aanleiding van een mailing die jullie stuurden, zijn wij toen bij Perspectief op School uitgekomen. Ik dacht toen meteen ‘dat is een mooi medium om te gebruiken!’. Maar, vanaf het begin af aan hebben we wel gezegd dat Perspectief op School niet het kwaliteitsbeleid is, maar dat het deel uitmaakt van ons kwaliteitsbeleid.”

Samenwerken en het gesprek aangaan met elkaar is voor Trudy erg belangrijk. Om die reden heeft Portvolio een klankbordgroep voor kwaliteit. In deze klankbordgroep zitten vier mensen van reguliere scholen en één iemand van een speciale school. “Deze groep betrek ik heel actief in een aantal dingen en laat ik ook actief meedenken. Deze collega’s pakken ook hun rol in het scholenoverleg en dragen de (voorgestelde) beleidsontwikkelingen uit naar de andere schoolleiders in het scholenoverleg. Toevallig heb ik net samen met de directeur-bestuurder van Portvolio de leden van de klankbordgroep mee laten kijken in de module kwaliteit. Ze zijn best kritisch geweest op Perspectief op School, maar ze merken dat dingen toch wel gedegen in elkaar zitten. Ze waren ook onder de indruk van de module kwaliteit. Het feit blijft dat er ook van de scholen een tijdsinvestering wordt gevraagd. Dat speelde dit jaar misschien meer dan andere jaren. Het is natuurlijk een gek jaar geweest, waarin schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren ook heel veel andere dingen hebben moeten doen. Dan ligt de focus begrijpelijk op andere prioriteiten dan op de inpunt voor het samenwerkingsverband.”

"POS helpt ons bij het inzichtelijk krijgen van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteit binnen het samenwerkingsverband door gegevens te verzamelen en te presenteren. Wat ik daarnaast heel waardevol vind, zijn de gezamenlijke sessies met een POS adviseur"

Waar helpt POS jullie bij?

“POS helpt ons bij het inzichtelijk krijgen van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteit binnen het samenwerkingsverband door gegevens te verzamelen en te presenteren. Wat ik daarnaast heel waardevol vind, zijn de gezamenlijke sessies met een POS adviseur. In het eerste jaar, toen we POS gingen implementeren, hebben we een gezamenlijke sessie gedaan - die zou ik ook echt aan alle samenwerkingsverbanden die nog moeten starten willen aanraden. Bij die startsessie heb ik alle scholen gevraagd om in tandems - schoolmanagement en de ondersteuningscoördinator - de vragenlijst in te vullen. Wat ik toen zag gebeuren, en dat vond ik heel mooi, was dat sommige scholen heel snel klaar waren. Zij hadden zich goed voorbereid en ik merkte dat zij regelmatig met elkaar in gesprek waren. Maar ik zag ook dat sommige scholen intern nog weinig met elkaar in gesprek waren geweest. Ik vind het heel erg belangrijk dat zij samen het gesprek aangaan en daarom is ook het kwaliteitsbeleid opgenomen om de vragenlijsten in tandems in te vullen. We vragen nu voor de scholen telkens ondersteuning van een POS adviseur, als we de informatie rondom de aanwezige ondersteuning opvragen bij scholen en de meeste scholen maken hier ook dankbaar gebruik van.”

Heb je nog een advies dat je andere samenwerkingsverbanden zou willen meegeven?

“Wat volgens mij het allerbelangrijkste is dat het implementatieproces van POS zorgvuldig gaat. En nogmaals, ik vind het heel erg belangrijk dat scholen in tandems aan de slag gaan, van schoolmanagement en ondersteuningscoördinator. Dit is misschien wel een stokpaardje van mij. Uiteindelijk moeten de ondersteuningscoördinatoren ook weten wat het toegekende budget is van het samenwerkingsverband voor doorontwikkeling van de basisondersteuning en voor maatwerk op de school om dat in samenspraak met het management in te kunnen in plaats van dat het gescheiden werelden blijven. Die gezamenlijke koers en verantwoording vind ik heel erg belangrijk.”