Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Angele Jehee

Waarom Perspectief op School?

Bij mijn aantreden was er een noodzaak om passend onderwijs opnieuw in te richten. Vanuit de visie van eigenaarschap op scholen, een hoger niveau van medewerkers en ondersteuning vanuit het SWV gericht op het verbeteren van de (kwaliteit van de) scholen. Ik heb gekozen voor POS omdat dit aansluit op de PO-raad, het landelijk dashboard en er gegevens ingeladen worden uit de centrale systemen. Tevens voorzie ik dat POS de landelijke standaard wordt, dus daarom koos ik hiervoor.

Hoe is het bevallen?

Waar ik erg blij mee ben is de integratie van de checklist basisondersteuning in POS en de maatwerkoplossingen die we hebben voor ons SWV, bijvoorbeeld de specifieke ouderrapportage. De evaluatie na afloop van de eerste ronde heeft ons ook veel geleerd. Over onszelf, de waarde van POS en hoe we deze kunnen maximaliseren. Zo voeren we de interviews op scholen zelf uit. Dit helpt enorm voor begrip, het elkaar leren kennen en de kennisuitwisseling over en weer. Het is een proces van professionalisering binnen en het SWV en met de scholen.

Wat doe je ermee?

We hebben dankzij POS nu een 0-meting en dit geeft ons input voor beleid om de kwaliteit te verhogen waar dit het meest nodig is. In de tweede ronde gaan we zien waar het beleid gewerkt heeft en waar niet. Waar we het dus anders moeten doen om onze doelen te behalen.
We kunnen dan verbanden leggen tussen de uitkomsten, signaleren van de urgentie en zien wat wel en wat niet werkt. Ik zie het als een instru- ment om verantwoording af te kunnen leggen over wat we doen en waar we geld aan uitgeven.
De jaarlijkse gesprekken die onderdeel zijn van dit kwaliteitsproces, pakken we op als ‘critical friend’. De scholen moeten het uiteindelijk zelf doen, maar wij kunnen ons kritisch opstellen met als doel om ze te helpen.

Wat heb je er aan?

Voor scholen is het nuttig om inzicht te hebben, om alles op een rijtje te hebben. Het gesprek hierover voeren is erg fijn omdat je dan kan toe- lichten wat de cijfers zeggen. Je wordt kritisch benaderd maar het is ook een mooie gelegenheid voor een schouderklop en waardering voor je inzet als school.
Voor mij persoonlijk is het waardevol om data in handen te hebben. Data als input voor beleid, om acties op te nemen en acties te verlangen van het bestuur.